PROCE - WEB

Tvorba a správa webových stránek

Podporujeme regionalni projekty

Občanské sdružení Cesta integrace
Mas Říčansko
Regionální měsíčník Zápraží
Občanské sdružení podporující zdravý rozvoj a hájení kvality života regionu
Klidné město
Občanské sdružení Fialka

Čas na serveru

17 Červen 2024

Co je to společenská odpovědnost firem?

Víte, že firemní filantropie může být důležitým „hráčem“ při řešení společenských problémů?

 

Nejběžnější způsoby filantropie v ČR a zahraničí jsou:

- Dárcovství peněžní,

- Firemní nadace/Firemní nadační fond,

- Cause Related Marketing,

- Matchingový fond,

- Dárcovství nepeněžní,

- Školení,

- Vzdělávání a odborná pomoc,

- Účast ve správních radách a grantových komisích neziskových organizací,

- Firemní dobrovolnictví

 

Výzva pro větší a menší firmy na narodní a regionalní úrovni

 

aneb

 

posuňte filozofii z „tvůrce zisků“ na filozofii „spolutvůrce hodnot“.

 

 

 

Odkazy na titulSpolečenská odpovědnost firem":
- WIKIPEDIA,
- Web - Společenská odpovědnost firem,
- Fórum Dárců/Czech Donors Forum,
- Standard Odpovědná Firma,

- Společenská odpovědnost firem - online,

- Rady a tipy ze světa CSR - PROČ BÝT SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝM PODNIKEM,

- Společenská zodpovědnost korporací - rozhovor s Pavlem Francem z EPS,
- Společenská zodpovědnost firem ( 5.11.2007, autor: Alena Vlačihová, časopis Prosperita , rubrika Pro vaše podnikání),

- Hospodářská komora ČR, Společenská odpovědnost firem,

- 10.09.2009 XXII. VÝROČNÍ KONFERENCE CEFEC Sociální firmy - nový rozměr podnikání,

pozvánka na konferenci 10. - 12. září 2009, Praha, Česká republika

- 29. 1. 2007, Společenská zodpovědnost korporací, Helena Továrková, EPS,

- NORMY, KTERÉ MAJÍ VZTAH K CSR.

 

 

Poznámka: Označení společenská odpovědnost firem (SOF) je českým překladem anglického Corporate Social Responsibility (CSR).